Đánh Giá Trường | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại Học Quốc Tế Miền Đông

Candy Mint
Candy Mint

Đánh Giá Trường

Ưu điểm

Trường tạo khá nhiều điều kiện để sinh viên có thể đạt được kết quả học tập tốt. Cơ sở trang thiết bị hiện đại, đầy đủ.

Điểm cần cải thiện

Nhà vệ sinh của trường cần cung cấp thêm một chút.

Trải nghiệm và lời khuyên

Tận dụng khi còn rảnh học thật tốt tiếng anh và biết sử dụng quỹ thời gian tốt. Đừng lãng phí.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn