Eiu Review | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại Học Quốc Tế Miền Đông

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Eiu Review

Ưu điểm

Môi trường học tập tốt, giảng viên trong nước và ngoài nước thân thiện

Điểm cần cải thiện

Nên có nhiều chương trình ngoại khoá hơn

Trải nghiệm và lời khuyên

Giảng viên tốt, môi trường học tập tốt, nhiều cơ hội việc làm

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn