Môi Trường Học Tập Quốc Tế | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại Học Quốc Tế Miền Đông

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Môi Trường Học Tập Quốc Tế

Ưu điểm

Cơ hội tiếp cận chương trình nước ngoài cao

Điểm cần cải thiện

Cải thiện khuôn khổ quy định về ý thức của sinh viên.

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên tập trung học tiếng anh thật tốt và nhanh ngay từ đầu. Không nên bỏ phí thời gian năm đầu tiên vào việc chơi bời, tụ tập bạn bè nhiều hoặc đi làm. Cần tập trung học và luyện tiếng anh thật tốt.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn