Môi Trường Quốc Tế Chuyên Nghiệp | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại Học Quốc Tế Miền Đông

Thùy Nguyễn Ngọc
Thùy Nguyễn Ngọc

Môi Trường Quốc Tế Chuyên Nghiệp

Ưu điểm

Học bằng tiếng anh

Điểm cần cải thiện

Trường đại học Quốc Tế Miền Đông không có gì cần cải thiệm

Trải nghiệm và lời khuyên

Học tiếng anh ở trường sẽ dễ lấy ielts hơn. Thầy cô tạo cơ hội cho các bạn trau dồi các kỹ năng mềm như: nói trước đám đông, tư duy sáng tạo, làm việc nhóm,... Trường tạo điều kiện cho sinh viên trao đổi kinh nghiệp và kiến thức với những sinh đến từ trường đại học ở nước khác (vd: Hàn Quốc). Đây là môi trường quốc tế cho các bạn sinh viên nào muốn đi du học nhưng không có điều kiện

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn