Một Nơi Để Gửi Gắm Tương Lai | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại Học Quốc Tế Miền Đông

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Một Nơi Để Gửi Gắm Tương Lai

Ưu điểm

Tài liệu học tập được nhập từ nước ngoài và liên tục được cập nhật, môi trường học tập năng động, trang thiết bị tốt và thầy cô luôn tận tâm với sinh viên. Nhất là thư viện mới được đặt ở vị trí thuận lợi để mọi người đến học tập.

Điểm cần cải thiện

Nên có nhiều hoạt động ngoại khóa cho sinh viên.

Trải nghiệm và lời khuyên

Cố gắng lấy được bằng IELT sớm để không trễ tiến độ học.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn