Một Trường Học Tuyệt Vời G Tạo Ra Cơ Hội Việc Làm Triển Vọng | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại Học Quốc Tế Miền Đông

Hoàng Long
Hoàng Long

Một Trường Học Tuyệt Vời G Tạo Ra Cơ Hội Việc Làm Triển Vọng

Ưu điểm

Học phí vừa phải nhưng cơ sở vật chất và chất lượng đào tạo rất to lớn. Chương trình đạo tào mang lại nhiều kiến thức cho học viên, tuy nghiên các kiến thức

Điểm cần cải thiện

Còn ít hoạt động ngoại khóa, đôi lúc các môn học cần thiết không được mở do thiếu giảng viên. Giảng viên còn thiếu kinh nghiệm thực tế dù kiến thức lý thuyết rất vững.

Trải nghiệm và lời khuyên

Rất phù hợp cho các học sinh có điều kiện gia đình vừa phải và muốn học tại môi trường giáo dục tốt

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn