Trường Đại Học Tuyệt Vời | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại Học Quốc Tế Miền Đông

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Trường Đại Học Tuyệt Vời

Ưu điểm

Trường nằm ở một khu vực yên tĩnh, cảnh quan đẹp, đội ngủ nhân viên tuyệt vời, luôn cởi mở và gần gửi với sinh viên, luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất cho sinh viên học tập. Cơ sở vật chật hiện đại, luôn luôn lắng nghe ý kiến của sinh viên để tiếp tục cải thiện

Điểm cần cải thiện

Hiện tại những điều tôi cần nêu ra thì trường vẫn đang cải thiện dần

Trải nghiệm và lời khuyên

Các bạn sinh viên khóa mới nên tập trung học tập ngay từ đầu để có được sự bức phá bản thân ở năm 2 và 3

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn