Chương Trình Giảng Dạy | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Quốc tế trực thuộc ĐHQG TP. HCM (hcmiu.edu.vn)

Khoa Hoàng
Khoa Hoàng

Chương Trình Giảng Dạy

Ưu điểm

Chương trình hịc thuật sát với thực tế

Điểm cần cải thiện

Cần nhiều thực hành hơn lí thuyết

Trải nghiệm và lời khuyên

Chương trình hay và bổ ích mang lại nhiều kinh nghiệm lí thú.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn