Chương Trình Liên Kết Của Iu | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Quốc tế trực thuộc ĐHQG TP. HCM (hcmiu.edu.vn)

Vi Đinh
Vi Đinh

Chương Trình Liên Kết Của Iu

Ưu điểm

Hệ liên kết của IU có 2 hình thức: liên kết năm và liên kết theo tín chỉ (yêu cầu chung là đều phải đáp ứng đủ GPA và ielts mỗi trường yêu cầu) 1/ Liên năm thì có các loại như 2+2, 3+1, 4+0. +) 2+2 thì có các trường University Houston ở Mỹ, New South Wales Úc, West of England ở Anh, ... +) 3+1 thì có trường West of England ở Anh +) 4+0 thì có trường West of England ở Anh 2/ Liên kết theo tín chỉ (tuỳ theo thời gian mà bạn muốn, không bị gò bó về mặt thời gian)

Điểm cần cải thiện

Không có gì để cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

Nếu em muốn có thêm nhiều trải nghiệm thực tế và có nhiều kinh nghiệm học tập thì nên đăng kí học ngay thuiii

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn