Còn Nhiều Nhược Điểm | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Quốc tế trực thuộc ĐHQG TP. HCM (hcmiu.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Còn Nhiều Nhược Điểm

Ưu điểm

Ưu điểm đúng với tên của trường, là đại học "Quốc tế" nên môi trường rất thoải mái, thân thiện

Điểm cần cải thiện

Chất lượng giảng dạy và sinh viên đầu vào

Trải nghiệm và lời khuyên

Hài lòng, tuy nhiều lúc cũng khá khó chịu với chất lượng tại trường

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn