Đánh Giá Môi Trường Học Tập | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Quốc tế trực thuộc ĐHQG TP. HCM (hcmiu.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Đánh Giá Môi Trường Học Tập

Ưu điểm

Các giảng nhiệt tình tuy nhiều người hơi bí ẩn và khó tính thì đa phần đều quan tâm đến sinh viên. Thư viện, lab, phòng tự học, căn tin đều có những thứ cần thiết đáp ứng nhu cầu của sinh viên.

Điểm cần cải thiện

Học phí hơi cao, hệ thống điểm edusoft đôi lúc chập chờn, mạng không ổn định, báo cáo điểm khác chậm

Trải nghiệm và lời khuyên

Đáp ứng nhu cầu được dạy bằng tiếng Anh và học những chuyên ngành sâu và hiệu quả khi có những giáo viên tận tâm

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn