Đánh Giá Trường | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Quốc tế trực thuộc ĐHQG TP. HCM (hcmiu.edu.vn)

Anh Duy
Anh Duy

Đánh Giá Trường

Ưu điểm

khuôn viên thoáng mát, giảng viên tích cực, sinh viên năng động

Điểm cần cải thiện

hầu như không có nhược

Trải nghiệm và lời khuyên

Học ở ngôi trường này khiến mình thấy hạnh phúc. Mọi điều thật tuyệt vời.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn