Dụng Cụ Thiết Bị | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Quốc tế trực thuộc ĐHQG TP. HCM (hcmiu.edu.vn)

Khiêm Hoàng
Khiêm Hoàng

Dụng Cụ Thiết Bị

Ưu điểm

Hiện đại tiên tiến

Điểm cần cải thiện

Chưa tìm thấy.

Trải nghiệm và lời khuyên

Cơ sở vật chất hiện đại phục vụ cho nhu cầu học tập của sinh viên.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn