Exchange Student | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Quốc tế trực thuộc ĐHQG TP. HCM (hcmiu.edu.vn)

Khoa Phạm
Khoa Phạm

Exchange Student

Ưu điểm

High quality

Điểm cần cải thiện

No comment

Trải nghiệm và lời khuyên

Chương trình trao đổi sinh viên rất hay và bổ ích.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn