Môi Trường Học Tập | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Quốc tế trực thuộc ĐHQG TP. HCM (hcmiu.edu.vn)

Khánh Minh
Khánh Minh

Môi Trường Học Tập

Ưu điểm

Môi trường thân thiẹn tích cực linh hoạt

Điểm cần cải thiện

Chưa tìm thấy.

Trải nghiệm và lời khuyên

Mỗi ngày đến trường là 1 niềm vui. Cảm giác đi học không có bị gì bó

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn