Reviewforiu | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Quốc tế trực thuộc ĐHQG TP. HCM (hcmiu.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Reviewforiu

Ưu điểm

Cơ sở vật chất mới, tốt

Điểm cần cải thiện

học phí hơi cao

Trải nghiệm và lời khuyên

Mình rẩt vui khi được theo học tại đây. Canteen có nhiều lựa chọn.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn