Trên Cả Tuyệt Vời | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Quốc tế trực thuộc ĐHQG TP. HCM (hcmiu.edu.vn)

Thi Nguyễn Nhạc Lễ
Thi Nguyễn Nhạc Lễ

Trên Cả Tuyệt Vời

Ưu điểm

Cơ sở vật chất đầy đủ
Giảng viên thân thiện, nhiệt tình, trình độ chuyên môn cao
Môi trường học tập hiệu quả

Điểm cần cải thiện

Vị trí xa trung tâm TPHCM

Trải nghiệm và lời khuyên

Đây là một ngôi trường đại học lí tưởng với đầy đủ điều kiện phát triển cho sinh viên

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn