Trường Học Lý Tưởng | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Quốc tế trực thuộc ĐHQG TP. HCM (hcmiu.edu.vn)

Tran Vo
Tran Vo

Trường Học Lý Tưởng

Ưu điểm

View đẹp
chất lượng siêu tốt
Thân thiện

Điểm cần cải thiện

Học phí hơi cao

Trải nghiệm và lời khuyên

Môi trường rất tốt để học tập và trải nghiệm . Rất thích mọi cơ sở vật chất của trường

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn