Tuyệt Vời | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Quốc tế trực thuộc ĐHQG TP. HCM (hcmiu.edu.vn)

Phung Ly Kim
Phung Ly Kim

Tuyệt Vời

Ưu điểm

Thầy cổ tận tâm, cơ sở vật chất hiện đại, môi truờng học năng động

Điểm cần cải thiện

Xa nội thành, học phí cao

Trải nghiệm và lời khuyên

Môi truờng học tập năng động, thầy cô có nhiều phương pháp dạy hay

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn