Lưu Cẩm Huy đã viết đánh giá Đại học Sài Gòn (sgu.edu.vn)5

Khuyến khích Xác nhận là học viên

Cảm nhận về Đại Học Sài Gòn

Ưu điểm":
Giảng viên tận tâm và đầy đủ chuyên môn truyền đạt đến sinh viên Mức học phí phù hợp

Khuyết điểm:
Đăng kí môn học về các lớp còn hạn chế

Trải nghiệm:
Sau 1 năm học tại ĐHSG , e đã có thêm những kĩ năng về cuộc sống và trong học tập . Tập cho e về tính tự lập và nâng cao tinh thần đoàn kết