Người dùng Edu2Review đã viết đánh giá Đại học Sài Gòn (sgu.edu.vn)4

Khuyến khích Xác nhận là học viên

cũng tạm được

Ưu điểm":
học phí rẻ, trung tâm thành phố, gần nhà

Khuyết điểm:
cơ sở vật chất, bao gồm nhà vệ sinh quá tệ

Trải nghiệm:
em có được nhiều trải nghiệm của 1 sinh viên , được học và biết cách làm việc nhóm , thuyết trình, phải biết sắp xếp lịch học 1 cách hợp lí....