Đại Học Sài Gòn Là Sự Lựa Chọn Đúng Đắn | Edu2Review
Đánh giá về

Đại học Sài Gòn (sgu.edu.vn)

Mai Trần Trâm Anh
Mai Trần Trâm Anh

Đại Học Sài Gòn Là Sự Lựa Chọn Đúng Đắn

Ưu điểm

Ưu điểm lớn nhất là học phí

Điểm cần cải thiện

Khuyết điểm lớn nhất là cơ sở vật chất (nhưng hiện tại đã được cải thiện rất nhiều)

Trải nghiệm và lời khuyên

- Trau dồi kiến thức - Rèn luyện kỹ năng - Đúc kết kinh nghiệm thực tế

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn