Nguyễn Nhii đã viết đánh giá Đại học Sài Gòn (sgu.edu.vn)5

Khuyến khích Xác nhận là học viên

Dù thế nào vẫn tự hào về SGU ❤

Ưu điểm":
Kiến trúc trường đẹp. Học phí hợp lí. Giảng viên thân thiện.

Khuyết điểm:
Chạy cơ sở nhiều sinh viên mệt. Cơ sở vật chất còn kém. Hết.

Trải nghiệm:
Kiến trúc csc đẹp gây ấn tượng mạnh. Dù trường nhiều cơ sở chạy mệt nhưng cũng khá thú vị. Cơ sở vật chất nếu so với các trường khác thì không bằng nhưng phù hợp với mức học phí rồi. Giảng viên đa số rất vui tính, thương sinh viên tuy nhiên cũng có vài giảng viên quá khắc khe và khó gần. Điều không hài lòng nhất đó là các cô lao công ở cơ sở 2.