Môi Trường Năng Động, Thân Thiện, Khang Trang | Edu2Review
Đánh giá về

Đại học Sài Gòn (sgu.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Môi Trường Năng Động, Thân Thiện, Khang Trang

Ưu điểm

GV nhiệt tình, cơ sở khang trang

Điểm cần cải thiện

Không có khuyết điểm nào

Trải nghiệm và lời khuyên

Cơ hội học tập và quen nhiều bạn bè khiến mình tự tin hơn nhiều

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn