Thiện Phạm đã viết đánh giá Đại học Sài Gòn (sgu.edu.vn)5

Khuyến khích Xác nhận là học viên

Một sự lựa chọn đúng đắn

Ưu điểm":
_ Học phí. _ GV có trách nhiệm. _ SV năng động, thân thiện, hòa đồng.

Khuyết điểm:
_ Cơ sở vật chất cs1 và cs3 đang xuống cấp. _ Thiếu các khu nghỉ trưa cho cả Giảng viên và SV. _ 1 số thiết bị hỗ trợ giảng dạy đang xuống cấp, chưa sửa chữa. _ Hệ thống mạng và các trang web các phòng ban, máy chủ cực kỳ yếu, thường xuyên bị 404 ERROR hoặc Lỗi không truy cập được.

Trải nghiệm:
_ Rất nhiều, cực kỳ nhiều, đếm không hết đâu. :P _ Ngay từ khi biết tin đậu vào SGU, là đã bắt đầu trải nghiệm đầu tiên về các sv đàn anh, đàn chị, lẫn tân sv với nhau rồi. :P kiểu như Tân sv bị "săn đón" từ các thế hệ đi trước ngay từ khi mới có ds trúng tuyển vậy đó. =)))) _ Đoàn - Hội có rất nhiều hoạt động, tuần nào cũng có, từ khoa đến trường. _ Thà nhịn về nhà xử chứ hạn chế tối đa nhất có thể, đi vào nhà Vệ sinh ở tất cả các cơ sở :P _ Thông tin thì có ngập "mặt". _ v.v... :P