Ngôi Trường Mơ Ước
Đánh giá về

Đại học Sài Gòn (sgu.edu.vn)

Y N
Y N

Ngôi Trường Mơ Ước

Ưu điểm

- Giáo viên nhiệt tình, quan tâm, sát sao tới từng học viên trong lớp. - Hoạt động ngoại khóa phát triển, thu hút nhiều học sinh tham gia.

Khuyết điểm

- Học phí cao, vượt quá khả năng kinh tế của nhiều gia đình

Trải nghiệm

Đây cũng là một môi trường khá tốt để các bạn học sinh, sinh viên cân nhắc theo học.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn