Tckt K14 !!! | Edu2Review
Đánh giá về

Đại học Sài Gòn (sgu.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Tckt K14 !!!

Ưu điểm

Học phí rẻ !!! Thầy cô dễ thương, nhiều kinh nghiệm. Ai học kế toán SGU thì ko ai không biết Thầy phó khoa TS. NAHiền người cực kỳ có tâm và tầm mặc dù mình học tcnh, chỉ học thầy được 1 môn nhưng có khúc mắc gì thầy đều care hết.

Điểm cần cải thiện

Còn rất nhiều học phần ko thiết thực. Cơ sở vật chất phù hợp với học phí. Cũng còn có nhiều thầy cô ko có thực tế.

Trải nghiệm và lời khuyên

Đáng học, cơ hội việc làm cao. Nhiều hoạt động giao lưu doanh nghiệp, ngân hàng, tạo cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn