Cực Hài Lòng | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Sư phạm TP. HCM (hcmup.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Cực Hài Lòng

Ưu điểm

Học phí thấp.

Điểm cần cải thiện

Tìm việc sau khi tốt nghiệp hơi khó.

Trải nghiệm và lời khuyên

Thầy cô vô cùng cần mẫn, khá hài hước. Môi trường học tập sôi nổi.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn