Đại Học Sư Phạm Tphcm | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Sư phạm TP. HCM (hcmup.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Đại Học Sư Phạm Tphcm

Ưu điểm

Môi trường thân thiện

Điểm cần cải thiện

Thủ tục hành chính khá lâu

Trải nghiệm và lời khuyên

Thầy cô dễ thương, quan tâm học sinh, hoạt động ngoại khóa đa dạng

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn