Đánh Giá Trường Học | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Sư phạm TP. HCM (hcmup.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Đánh Giá Trường Học

Ưu điểm

Học phí rất được.

Điểm cần cải thiện

Cơ hội xin việc khá khó.

Trải nghiệm và lời khuyên

Giảng viên giàu kinh nghiệm. Các hoạt động cũng được tổ chức và chuẩn bị chỉnh chu.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn