Môi Trường Học. | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Sư phạm TP. HCM (hcmup.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Môi Trường Học.

Ưu điểm

Hòa đồng, thoải mái.

Điểm cần cải thiện

Một số thiết bị đã hư.

Trải nghiệm và lời khuyên

Rất thích khi được học ở trường, giảng viên giảng hay.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn