Môi Trường Sư Phạm Mẫu Mực | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Sư phạm TP. HCM (hcmup.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Môi Trường Sư Phạm Mẫu Mực

Ưu điểm

Nhà trường tạo nhiều điều kiện để sinh viên phát huy năng lực và giao tiếp.

Điểm cần cải thiện

Nhả trường vẫn còn hạn chế trong công tác đào tạo.

Trải nghiệm và lời khuyên

Ngôi trường là một nơi đáng tự hào cho những người lái đò tương lai.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn