Môi Trường Thân Thiện | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Sư phạm TP. HCM (hcmup.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Môi Trường Thân Thiện

Ưu điểm

Giảng đường rộng, thoáng, có chỗ cho sinh viên tự học.

Điểm cần cải thiện

Nhà vệ sinh còn chưa được sạch.

Trải nghiệm và lời khuyên

Có nhiều hoạt động ngoại khóa rất vui, thầy cô vui vẻ, thân thiện.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn