Năng Lực Của Sinh Viên Khi Ra Trường. | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Sư phạm TP. HCM (hcmup.edu.vn)

Diễm Trần
Diễm Trần

Năng Lực Của Sinh Viên Khi Ra Trường.

Ưu điểm

Môi trường tốt để học tập và rèn luyện.

Điểm cần cải thiện

Không có gì nổi bật

Trải nghiệm và lời khuyên

Mình thấy ngôi trường là nơi tốt để đào tạo những giáo viên tương lai.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn