Ngôi Trường Của Những Giáo Viên Tương Lai. | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Sư phạm TP. HCM (hcmup.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Ngôi Trường Của Những Giáo Viên Tương Lai.

Ưu điểm

Chất lượng đào tạo cao và có uy tín.

Điểm cần cải thiện

Quá nhiều cơ sở để sinh viên phải đi lại.

Trải nghiệm và lời khuyên

Học tập phát triển tư chất nghề nghiẹp sau này, mở rộng vốn kiến thức sư phạm.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn