Nhận Xét Chung | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Sư phạm TP. HCM (hcmup.edu.vn)

Thanh Thảo Nguyễn
Thanh Thảo Nguyễn

Nhận Xét Chung

Ưu điểm

Thầy cô có chuyên môn cao.

Điểm cần cải thiện

Cơ sở vật chất

Trải nghiệm và lời khuyên

Môi trường học tập và hoạt động ngoại khoá năng động

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn