Sự Nghiệp Trồng Người | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Sư phạm TP. HCM (hcmup.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Sự Nghiệp Trồng Người

Ưu điểm

Học phí thấp.

Điểm cần cải thiện

Cơ hội xin việc khi ra trường khá ít.

Trải nghiệm và lời khuyên

Giảng viên có rất nhiều kinh nghiêm và khá là hài hước.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn