Trường Đh Đào Tạo Giáo Viên Trọng Điểm Của Miền Nam | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Sư phạm TP. HCM (hcmup.edu.vn)

Long Lê Nhật
Long Lê Nhật

Trường Đh Đào Tạo Giáo Viên Trọng Điểm Của Miền Nam

Ưu điểm

Chất lượng giáo dục và khối lượng kiến thức chuyên ngành rất chuyên sâu ,rất tốt. Khả năng làm nghiên cứu cảu sinh viên tốt. Các hoạt động ngoại khóa, tình nguyện đa dạng.

Điểm cần cải thiện

Thủ tục hành chính, giải quyết công việc liên quan tới sinh viên chưa tốt. Đăng kí học phần tệ

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên trang bị khả năng tự học, không nên ỷ lại vào giảng viên.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn