Chất Lượng Đào Tạo | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Tài chính - Marketing (ufm.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Chất Lượng Đào Tạo

Ưu điểm

bài giảng có vận dụng nhiều kiến thức thực tiễn hay

Điểm cần cải thiện

đôi lúc có những thầy cô giảng còn chưa phân tích rõ nhưng kiến thức khó và trọng tâm

Trải nghiệm và lời khuyên

mình đã có thêm nhiều kiến thức bổ ích và thêm đam mê trong ngành marketing mà mình đã chọn

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn