Người dùng Edu2Review đã viết đánh giá Trường Đại học Tài chính - Marketing (ufm.edu.vn)4

Khuyến khích Xác nhận là học viên

Đại Học Tài Chính Marketing - Nơi Đào Tạo Chuyên Ngành Marketing Tốt Nhất

Ưu điểm":
- Thầy cô có kiến thức chuyên môn Marketing tốt - Phong trào ngoại khóa sôi nổi

Khuyết điểm:
- Bộ phận hành chính lạc hậu, làm việc kém hiệu quả

Trải nghiệm:
Trãi qua bốn năm học tại trường, mình cảm thấy phần đào tạo chuyên ngành Marketing của trường rất tốt bao gồm những chuyên ngành về quản trị, truyền thông hay thương hiệu. Những thứ còn lại thì tạm được hoặc dưới mức tạm được. Tóm lại nếu muốn chọn một nơi đào tạo tốt về kiến thức Marketing, để bản thân có nền tảng vững chắc, thì 100% nên học trường Đại Học Tài Chính Marketing. Còn nếu muốn những thứ khác như cơ sở vật chất hiện đại, phòng ốc sạch đẹp thì nên chọn trường khác.