Đh Tài Chính Marketing | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Tài chính - Marketing (ufm.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Đh Tài Chính Marketing

Ưu điểm

Ưu điểm: Đôi ngũ giáo viên tốt, mình học khóa K14 thì hầu hết các thầy cô đều làm mình thích việc đến trường. Đặc biệt là giáo viên khoa Marketing và Du lịch

Điểm cần cải thiện

Chương trình học chưa giúp sinh viên tiến bộ, Cơ sở vật chất kém, Học phí cao

Trải nghiệm và lời khuyên

Mình thấy 4 năm mình học không có ý nghĩ gì với mình nhiều. Mặc dù thầy cô rất ổn nhưng do cách trường sắp xếp chương trình mình thấy không hợp lý. Mình đã đi làm và trải nghiệm được môi trường đi làm có rất nhiều vấn đề cần được cải thiện và nhà trường hoàn toàn có thể giúp được cho học sinh. Bỏ bớt những môn học không cần thiết, tập trung vào chuyển ngành. Anh văn là một trong những khuyết điểm rất lớn và trường chưa thực hiện tốt đều này. Vì mình học chương trình Đặc biệt - Chất lượng cao nên nắm rất rõ thật trạng. Mình hy vọng trường sẽ cải thiện tốt hơn. Thay đổi và tiến bộ, trường thử liều lĩnh thay đổi như cách các giáo viên hay nói với học sinh hãy biết thay đổi và đi đầu rồi sẽ thấy sự khác biệt.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn