Người dùng Edu2Review đã viết đánh giá Trường Đại học Tài chính - Marketing (ufm.edu.vn)2

Xác nhận là học viên

Học phí đắt, cơ sở vật chất QUÁ TỆ, hoạt động ít!

Ưu điểm":
* Có nhiều giáo viên quan tâm học sinh

Khuyết điểm:
* Cơ sở vật chất QUÁ TỆ * Học phí không đi đôi với chất lượng. * Hoạt động không sôi nổi.

Trải nghiệm:
Ngày mới vào học thì khá hào hứng vì học ở cơ sở quận 7 nên tạm chấp nhận được. Nhưng sau 1 thời gian chuyển qua bên Tân Bình, 2 từ Quá Tệ đủ diễn tả được rồi, cơ sở vật chất chắc không cần nói nữa, chương trình học cũ kĩ, toàn sách cũ, giáo viên ít người quan tâm học sinh, dạy thì nhàm chán mà lúc nào cũng nói mình giỏi,... Hoạt động thì không thấy đâu..