Đánh Giá Chất Lượng | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. HCM (hcmunre.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Đánh Giá Chất Lượng

Ưu điểm

Trường có cây mát mẻ

Điểm cần cải thiện

có quá nhieu khuyet điểm từ việc tiền học phí đến việc đánh giá kết quả học lực và hành kiểm

Trải nghiệm và lời khuyên

Học phí và tiền bảo hiểm lằn nhằn ko rõ ràng đi học bất tiện giữa 2 cơ sở .Ko dc sắp xếp lịch học theo tín chỉ ko dc chọn giảng viên giảng dạy các phong trào hoạt động ngoại khoá ít thiếu sự linh động trong việc sắp xep tkb .Sắp xếp rải rác tốn thời gian cong sức đi lại

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn