Nhận Xét Đại Học Thăng Long | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại Học Thăng Long (thanglong.edu.vn)

Sandy Linh
Sandy Linh

Nhận Xét Đại Học Thăng Long

Ưu điểm

Csvc tốt, giảng viên hay, trường đẹp, năng động,...

Điểm cần cải thiện

Học thật thi thật nên lúc đi thi hơi vất :)))

Trải nghiệm và lời khuyên

Vào trường thấy nhiều bạn năng động quá nên mình cũng phải năng động theooo

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn