Chất Lượng. | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Tôn Đức Thắng (tdt.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Chất Lượng.

Ưu điểm

Rộng rãi
Thoáng mát
Tiện nghi
Chất lượng

Điểm cần cải thiện

Học phí cao
Trải nghiệm và lời khuyên

Trường rộng rãi, thoáng mát, tiện nghi, chất lượng. Học phí cao

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn