Chất Lượng | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Tôn Đức Thắng (tdt.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Chất Lượng

Ưu điểm

Giáo viên tận tâm

Điểm cần cải thiện

Chưa tìm thấy

Trải nghiệm và lời khuyên

Giáo viên nhiệt tình chỉ dẫn và được học tập trong môi trường với đầy đủ cơ sở vật chất.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn