Ổn Để Vào Học | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Tôn Đức Thắng (tdt.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Ổn Để Vào Học

Ưu điểm

giảng viên tận tâm

Điểm cần cải thiện

học phí hơi cao

Trải nghiệm và lời khuyên

Chất lượng bài giảng tốt, giảng viên tận tình chỉ dẫn.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn