Thư Viện Của Trường | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Tôn Đức Thắng (tdt.edu.vn)

thanh lộc
thanh lộc

Thư Viện Của Trường

Ưu điểm

Cơ sở vật chất hiện đại và đầy đủ

Điểm cần cải thiện

Khó khăn trong việc mượn sách về

Trải nghiệm và lời khuyên

Thư viện có đa dạng sách đủ các chuyên ngành. Hệ thống quản lý sách hiện đại. Vui vẻ, thoải mái.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn