Trường Đại Học Công Lập Có Tiếng Ở Hcm | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Tôn Đức Thắng (tdt.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Trường Đại Học Công Lập Có Tiếng Ở Hcm

Ưu điểm

Môi Trường học thoải mái, nghiêm túc, giáo trình thích hợp.

Điểm cần cải thiện

Có nhiều khu vui chơi ăn uống gây xao lãng học tập

Trải nghiệm và lời khuyên

Không hối hận khi học ở đây. Cơ hội có việc làm được nâng cao sau khi ra trường, khu vực học có an ninh tốt

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn