Cảm Nghĩ Haiz | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Văn Hiến (vhu.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Cảm Nghĩ Haiz

Ưu điểm

Chả có ưu điểm nào cả

Điểm cần cải thiện

Học phí cao , cơ sở vật chất tệ , 613 tạm ổn 624 thì thôi khỏi nói , đóng cả 30 chục triệu 1 năm mà học cái phòng ... học phí đóng trễ chưa âm đến lúc thi mà đòi không công nhận điểm giữa kì của người ta chẳng khác gì muốn sinh viên rớt môn .

Trải nghiệm và lời khuyên

Hối hận khi bước vào này , khuyên các bạn thiệt sự cân nhắc khi bước vào đây nha

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn